Evlilik İle İlgili Hadisler

HADİSLER IŞIĞINDA EŞ SEÇİMİ VE EVLİLİK

nisan

islami düğün organizasyonu hakknda BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

 

Bu konumuzda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in evlilik ve hikmetleri hakkında hadis-i şerifleri ve tavsiyelerini işleyeceğiz.

Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu,

“Allah’a şükreden kalbiniz, zikreden diliniz ve size ahret işlerinde yardımcı olacak imanlı saliha bir zevceniz (eşiniz) olsun…”

(İbni Mace- Nikah 5)

“Evlenirken çocuklarınıza iyi anneler seçin, denginizle evlenin, denginizden kız alın.”

( İbni Mace-Nikah 46)

 

“Zeyd b. Harise ile Zeyneb binti Cahş’ı, Mikdad b. Evsed ile Duba binti Zubeyr b. Abdulmuttalib’i evlendirdim ki, insanlar en üstün şerefin islamda olduğunu bilsinler.”

(Darukunti – Mehir 202)

Hikmetleri:

“ Ey gençler, içinizden evlenmeye gücü yetenler evlensinler. Zira evlilik, gözü haramdan namusu paymal olmaktan kurtarır (korur)..”

(Taberani 1/188)

Üstte geçen hadis-i şerife atfen İbni Abbas (r.a.) şöyle buyurmaktadır;

“Evlenmediği sürece abid’in abid’liği kemale ermez…”

İbni Mes’ud (r.a.) ise şöyle buyurmaktadır;

“Yalnızca on gün ömrüm olsa (harama düşmemek, harama bakmamak için) yinede evlenirdim…”

Zatın birisi Evliyaullah’tan İbrahim Ethem’e gelir ve “ ne mutlu sana ki, bekar olduğun için bol bol ibadet yapıyorsun.” Der. İbrahim Ethem şu cevabı verir, “senin çoluk çocuğun için duyduğun iman kaygısı, benim bütün ibadetlerimden üstündür…”

Hz Ömer (ra.) Nur suresi 32. ayetini tefsirinde şöyle buyurmaktadır;

“Evlenmeden zengin olmayı düşünenin aklına şaşarım. Zira Allah (c.c.) ‘… eğer yoksul iseler Allah onları lütfuyla zengin eder,’ buyrmaktadır” der.

Ve yine Sahabe-i Güzin efendilerimizden İbni Mes’ud (r.a.);

“Zenginliği evlilikte arayın” buyurmaktadır. (Dikkat edilmesi gereken bir husus buradaki zenginlikten kasıt yalnızca maddi değil hem maddi hem manevi zenginliktir.)

İmam Gazali İhya’sında bu noktaya kadar işlediğimiz hadis-i şerifler babında, evliliği beş ana maddede incelemektedir.

1) Evlilikten maksad nesli korumak ve devamını sağlamaktır.

2) İnsan evlenmekle şeytanın hile ve desiselerinden korunur.

3) A’raf suresi 189. ayeti tefsirinde İmam Gazali; “ Her çalışanın bir hırsı var. Her hırsın da bir duraklaması vardır. Herkim bu duraklamayı sünnetime uygun yaparsa doğru yolu bulmuş olur.” hadisi şerifine dikkat çekmektedir. (Bu hadisin ravisi Ahmed b. Hanbel- Müsned)

4) İmanlı ve takva ehli bir kadın dünyadan sayılmaz. O, seni ahrete hazırlar diyerek “Allah’a şükreden kalbiniz, zikreden diliniz ve size ahret işlerinde yardımcı olacak Saliha bir zevceniz olsun.” Hadisi şerifine dikkat çeker.

5) “Aile (eş) ve çocuk, güdülmesi gereken bir sürüdür. Bu görevden ancak, buna riayet etmeyen sorumsuzlar güruhu kaçınırlar,” der ve “Sorumlu bir kişinin adaleti, yetmiş yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır” diyerek bu hadisi şerife dikkatimiz çekmektedir.

(ihya 2/32- Taberani- Beyhaki)

 

islami düğün organizasyonu hakknda BİLGİ İÇİN TIKLAYIN
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir